IV Jornada internacional Data Feminism

17 MAIG

09:00h
Gratuït
Exhaurides
Jornades
Tots els públics

El proper 17 de maig tindran lloc les IV Jornades Internacionals Data Feminism que organitzem des del Woman Data Lab La Ciba amb l’objectiu d’aportar una perspectiva feminista al debat social entorn a l’acceleració de l’ús de la intel·ligència artificial i l’impacte d’aquesta desde la perspectiva dels drets de les dones. Data Feminism vol reunir a dones referents en la creació de tecnologies de dades per abordar els drets de les dones i en la creació d’un discurs feminista sobre la tecnologia de dades.

Convoquem les IV Jornades Internacionals Data Feminism amb la finalitat de reunir a dones referents en la construcció feminista de les tecnologies data per a compartir i divulgar coneixements sobre aquestes com a activitat anual del Woman Data Lab La Ciba, projecte dedicat a crear informes digitals a partir de les dades obertes i  divulgar les tecnologies de dades orientades als drets de les dones.

En aquesta quarta edició, des del Woman Data Lab La CIBA volem contribuir a definir i promoure l’Agenda de Polítiques Feministes sobre les tecnologies de dades (Feminism Data Tech). A més, reflexionarem sobre els elements necessaris per fomentar la igualtat en dades i l’equitat fent un recull de projectes basats en dades. Com a novetat hem incorporat la temàtica sobre l’ús crític i conscient de la Intel·ligència artificial i el seu impacte en els drets de les dones.