GRUP CRIANÇA POSITIVA Sessió 3: Superació de les dificultats: assertivitat i capacitat d’escolta activa.

17 JUNY

17:30h
Gratuït
Exhaurides
Infància i Joventut
Famílies

Cicle de 4 tallers per a mares i pares amb fills i filles de 6 a 12 anys on aprendrem a educar en positiu.

Basant-nos en un model parental i marental respectuós, adquirirem estratègies personals, emocionals i educatives que fomentin dinàmiques de convivència positiva i un desenvolupament dels fills i les filles. 

 Sessió 3:  Conflictes i responsabilitats 

  • A la sessió valorarem la comunicació que els pares i les mares estableixen amb els seus fills i filles com un factor educatiu determinant en l’educació emocional i en l’exercici de responsabilitats.
  • Reflexionarem sobre la importància dels models parentals a l’hora de transmetre conductes d’escolta activa, empatia i assertivitat com a elements a posar en pràctica per a la resolució de conflictes.
  • Compartirem estratègies per desenvolupar una conducta assertiva en la relació dels pares i mares amb els seus fills i filles-.

Taller a càrrec del SOAF (Servei d’orientació i acompanyament a les famílies).  

En col·laboració amb La Menuda CIBA podeu disposar de l’espai de cangur reservant amb 48 hores d’antelació per poder assegurar la vostra plaça.

Inscripció en el següent link:  https://laciba.gramenet.cat/serveis/canguratge/

Qualsevol dubte, escriu-nos a SOAF@gramenet.cat

 

Atenció! Aquest taller s’emmarca dins la proposta de 4 sessions del Grup de Criança Positiva.

  

 

GRUPO CRIANZA POSITIVA Sesión 3: Superación de las dificultades: asertividad y capacidad de escucha activa.

Ciclo de 4 talleres para madres y padres con hijos e hijas de 6 a 12 años en los que aprenderemos a educar en positivo.

Basándonos en un modelo parental y marental respetuoso, adquiriremos estrategias personales, emocionales y educativas que fomenten dinámicas de convivencia positiva y un desarrollo de hijos e hijas.

 

Sesión 3:  Conflictos y responsabilidad

  • En la sesión valoraremos la comunicación que padres y madres establecemos con nuestros hijos e hijas como factor educativo determinante en la educación emocional y en el ejercicio de responsabilidades.
  • Reflexionaremos sobre la importancia de los modelos parentales a la hora de transmitir conductas de escucha activa, empatía y asertividad como elementos a poner en práctica para la resolución de conflictos.
  • Compartiremos estrategias para desarrollar una conducta asertiva en la relación de los padres y las madres con sus hijos e hijas.

Taller impartido por el SOAF (Servicio de orientación y acompañamiento a las familias).

En colaboración con La Menuda CIBA podéis disponer de espacio de canguro reservando con 48 horas de antelación para asegurar vuestra plaza.

Inscripción en el siguiente link: https://laciba.gramenet.cat/serveis/canguratge/

Cualquier duda, escríbenos a SOAF@gramenet.cat

 

¡Atención! Este taller se enmarca dentro de la propuesta de 4 sesiones del Grupo de Crianza Positiva.