Ciutats més segures des de la prevenció comunitària. "Santa Coloma Xarxa Violeta"

22 NOVEMBRE

19:00h
Gratuït
Exhaurides
Jornades
Persones Adultes

Ciutats més segures des de la prevenció comunitària. 5 anys de Punts Liles i molt més: "Santa Coloma Xarxa Violeta".

En aquest acte volem reconèixer la participació i la implicació comunitària dels més de 350 establiments, serveis i entitats que, des de 2019, s'han anat adherint a aquesta iniciativa innovadora de prevenció de les violències masclistes per a un espai públic, d'oci i festiu lliure de violències masclistes.

Alhora que presentem l'informe d'avaluació d'aquests darrers anys del desplegament dels Punts Liles com a espais d'informació, sensibilització, prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, tractarem la seva redefinició i els nous reptes a assolir.

Organitza: La CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.